Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport a emprenedors i a autònoms
Legislatura 9
Núm. expedient 302-00032/09
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 15.04.2011
Núm. registre 11044
Proponents GP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.05.2011
Descriptors ajuda a les empreses , fundació de l'empresa , microempresa , petita i mitjana empresa , política d'ocupació , programa d'actuació , creació d'ocupació , promoció d'inversions , professió independent , accés a la professió , empresa naixent , esperit d'empresa
Núm. expedient definitiu M0022/IX
Títol definitiu Moció 22/IX del Parlament de Catalunya, sobre mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport per a emprenedors i autònoms
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00036/09   Veure'n els tràmits
390-00022/09   Veure'n els tràmits