Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut
Legislatura 9
Núm. expedient 302-00031/09
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 14.04.2011
Núm. registre 10866
Proponents GP PPC
García i Rodríguez, Eva de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.05.2011
Descriptors política governamental , política d'austeritat , política pressupostària , política sanitària
Núm. expedient definitiu M0021/IX
Títol definitiu Moció 21/IX del Parlament de Catalunya, sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00037/09   Veure'n els tràmits
390-00021/09   Veure'n els tràmits