Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prostitució
Legislatura 9
Núm. expedient 302-00030/09
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 14.04.2011
Núm. registre 10863
Proponents SP C's
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 05.05.2011
Descriptors prostitució
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prostitució
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00040/09   Veure'n els tràmits