Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cost de l'accés a les targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanitari
Legislatura 10
Núm. expedient 302-00024/10
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 12.04.2013
Núm. registre 10978
Proponents GP C's
Villegas Pérez, José Manuel de GP C's
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 25.04.2013
Descriptors cartilla sanitària , cost de la sanitat , inversió pública , organització sanitària , sistema sanitari , immigració , salut pública , pressupost , política sanitària
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cost de l'accés a les targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanitari
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00021/10   Veure'n els tràmits