Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució d'inscripcions d'estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00020/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 17.03.2016
Núm. registre 16009
Proponents GP CSP
Giner Miguélez, Joan de GP CSP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 07.04.2016
Descriptors pressupost , despeses d'escolaritat , finançament , puja de preus , fixació de preus , ensenyament gratuït , títol d'estudis , ensenyament privat , ajuda pública , consignació pressupostària , estabilitat laboral , personal docent , professió administrativa , personal d'investigació
Núm. expedient definitiu M0015/XI
Títol definitiu Moció 15/XI del Parlament de Catalunya, sobre la disminució d'inscripcions d'estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00021/11   Veure'n els tràmits
390-00015/11   Veure'n els tràmits