Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00017/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Data obertura 03.03.2016
Núm. registre 12763
Proponents GP Cs
Beltrán García, Susana de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 17.03.2016
Descriptors política de turisme , política cultural , inversió estrangera , jurisdicció constitucional , globalització , delegació del govern de la generalitat , visita oficial , viatge , política exterior
Títol definitiu Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00014/11   Veure'n els tràmits