Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00015/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 03.03.2016
Núm. registre 12568
Proponents GP SOC
Gibert Horcas, Pol de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 17.03.2016
Descriptors dona , direcció de l'empresa , càrrec públic , institució pública , igualtat de remuneració , igualtat home-dona , informe , aplicació de la llei , lluita contra la discriminació , cooperació administrativa , diàleg social , creació d'ocupació , deslocalització , oficina d'ocupació , administració local , consignació pressupostària , formació professional
Núm. expedient definitiu M0011/XI
Títol definitiu Moció 11/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'ocupació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00018/11   Veure'n els tràmits
390-00011/11   Veure'n els tràmits