Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Legislatura 11
Núm. expedient 302-00014/11
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 03.03.2016
Núm. registre 12567
Proponents GP SOC
Pérez Ibáñez, David de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 17.03.2016
Descriptors Govern , política audiovisual , radiodifusió , televisió , contractació administrativa , servei públic , producció audiovisual , comitè d'empresa , dimensió de l'empresa , modificació de la llei , direcció de l'empresa , pluralisme dels mitjans de comunicació
Núm. expedient definitiu M0013/XI
Títol definitiu Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00017/11   Veure'n els tràmits
390-00013/11   Veure'n els tràmits