Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00006/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 07.06.2021
Núm. registre 4125
Proponents GP PSC-Units
Terrades Santacreu, Jordi de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 17.06.2021
Descriptors PROTECCIO DEL MEDI AMBIENT , CANVI CLIMATIC , ENERGIA NETA
Núm. expedient definitiu M0007/XIV
Títol definitiu Moció 7/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00004/13   Veure'n els tràmits
390-00007/13   Veure'n els tràmits