Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00005/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 07.06.2021
Núm. registre 4124
Proponents GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 17.06.2021
Descriptors SITUACIO ECONOMICA , finançament regional , PRESSUPOST
Núm. expedient definitiu M0004/XIV
Títol definitiu Moció 4/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i la participació en treballs per a un nou sistema de finançament autonòmic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00005/13   Veure'n els tràmits
390-00004/13   Veure'n els tràmits