Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el consens polític i social al voltant dels grans temes de país
Legislatura 12
Núm. expedient 302-00003/12
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 25.06.2018
Núm. registre 7424
Proponents GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.07.2018
Descriptors
Núm. expedient definitiu M0003/XII
Títol definitiu Moció 3/XII del Parlament de Catalunya, sobre el consens polític i social al voltant dels grans temes de país
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 390-00003/12   Veure'n els tràmits
300-00001/12   Veure'n els tràmits