Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matèria d'igualtat
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00002/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 07.06.2021
Núm. registre 4115
Proponents GP ERC
Díaz Ruiz, Jenn de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 17.06.2021
Descriptors POLITICA SOCIAL , IGUALTAT HOME-DONA , igualtat de tracte , administració regional
Núm. expedient definitiu M0002/XIV
Títol definitiu Moció 2/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les línies estratègiques del Departament d'Igualtat i Feminismes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00006/13   Veure'n els tràmits
390-00002/13   Veure'n els tràmits