Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Legislatura 13
Núm. expedient 302-00001/13
Tipologia tramitació Moció subsegüent a una interpel·lació
Tipologia finalització Moció
Data obertura 07.06.2021
Núm. registre 4114
Proponents GP Cs
Grau Arias, Anna de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 17.06.2021
Descriptors POLITICA AUDIOVISUAL , MITJA DE COMUNICACIO DE MASSES
Núm. expedient definitiu M0003/XIV
Títol definitiu Moció 3/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de l'article 64 de la Llei de l'Estat 9/2017, de contractes del sector públic, per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 300-00002/13   Veure'n els tràmits
390-00003/13   Veure'n els tràmits