Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consell, relativa a la determinació del percentatge màxim d'àcid erúcic en els olis i els greixos, i el Reglament (CE) 320/2006 del Consell, pel qual s'estableix un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre
Legislatura 10
Núm. expedient 295-00190/10
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 23.04.2015
Núm. registre 114460
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 11.05.2015
Descriptors principi de subsidiarietat , Unió Europea , reglament (UE) , directiva (UE) , additiu alimentari , química alimentària , indústria sucrera
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consell, relativa a la determinació del percentatge màxim d'àcid erúcic en els olis i els greixos, i el Reglament (CE) 320/2006 del Consell, pel qual s'estableix un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient