Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 561/2006 pel que fa als requisits mínims sobre els temps de conducció màxims diaris i setmanals, les pauses mínimes i els períodes de descans diaris i setmanals i el Reglament (UE) 165/2014 pel que fa al posicionament per mitjà de tacògrafs
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00160/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 08.06.2017
Núm. registre 61762
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 08.06.2017
Descriptors REGLAMENT (UE) , reglamentació de la velocitat , seguretat a la carretera , personal de conducció , principi de subsidiarietat , Unió Europea
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 561/2006 pel que fa als requisits mínims sobre els temps de conducció màxims diaris i setmanals, les pauses mínimes i els períodes de descans diaris i setmanals i el Reglament (UE) 165/2014 pel que fa al posicionament per mitjà de tacògrafs
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient