Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/40/UE pel que fa al termini per a l'adopció d'actes delegats
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00147/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 23.03.2017
Núm. registre 54829
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 30.03.2017
Descriptors
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/40/UE pel que fa al termini per a l'adopció d'actes delegats
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient