Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la ràtio de palanquejament, la ràtio de finançament estable net, els requisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crèdit de contrapart, el risc de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida central, les exposicions a organismes d'inversió col·lectiva, les grans exposicions i els requisits de presentació i divulgació d'informació i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00130/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 30.01.2017
Núm. registre 49069
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 16.02.2017
Descriptors modificació de la llei , Unió Europea , principi de subsidiarietat , REGLAMENT (UE) , entitat de crèdit , inversió
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la ràtio de palanquejament, la ràtio de finançament estable net, els requisits de fons propis i passius admissibles, el risc de crèdit de contrapart, el risc de mercat, les exposicions a entitats de contrapartida central, les exposicions a organismes d'inversió col·lectiva, les grans exposicions i els requisits de presentació i divulgació d'informació i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient