Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE amb relació a la capacitat d'absorció de pèrdues i de recapitalització de les entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i també les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE i 2007/36/CE
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00129/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 24.01.2017
Núm. registre 48473
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 16.02.2017
Descriptors reglament (UE) , principi de subsidiarietat , Unió Europea , directiva (UE)
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE amb relació a la capacitat d'absorció de pèrdues i de recapitalització de les entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i també les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE i 2007/36/CE
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient