Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al test de proporcionalitat abans d'adoptar noves regulacions de professions
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00127/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 24.01.2017
Núm. registre 48323
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 16.02.2017
Descriptors DIRECTIVA (UE) , principi de subsidiarietat , Unió Europea , empresa , dret del treball
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al test de proporcionalitat abans d'adoptar noves regulacions de professions
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient