Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema de certificació de la Unió per als equips de control de la seguretat de l'aviació
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00082/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 09.09.2016
Núm. registre 35343
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 22.09.2016
Descriptors seguretat aèria , aviació civil , principi de subsidiarietat , REGLAMENT (UE)
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema de certificació de la Unió per als equips de control de la seguretat de l'aviació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient