Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00069/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 06.09.2016
Núm. registre 35176
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 22.09.2016
Descriptors principi de subsidiarietat , Unió Europea , DIRECTIVA (UE) , terrorisme , corrupció , institució financera , blanqueig de diners , finançament
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient