Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'Agència d'Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00062/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 05.07.2016
Núm. registre 31961
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 21.07.2016
Descriptors dret d'estrangeria , drets humans , FRONTERA INTERIOR DE LA UE , migració il·legal , asil polític , migració
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'Agència d'Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient