Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema d'entrades i sortides per a registrar les dades d'entrada i sortida i de la denegació d'entrada dels nacionals de tercers països que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Europea, es determinen les condicions d'accés al sistema d'entrades i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 i el Reglament (UE) 1077/2011
Legislatura 11
Núm. expedient 295-00043/11
Tipologia tramitació Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Data obertura 05.05.2016
Núm. registre 26379
Proponents Sec. Com. Mixta. UE
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Dictamen
Data cloenda 26.05.2016
Descriptors Unió Europea , principi de subsidiarietat , reglament (UE) , frontera , frontera exterior de la UE
Títol definitiu Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema d'entrades i sortides per a registrar les dades d'entrada i sortida i de la denegació d'entrada dels nacionals de tercers països que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Europea, es determinen les condicions d'accés al sistema d'entrades i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 i el Reglament (UE) 1077/2011
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient