Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la reforma de l'article 2 de la Constitució espanyola
Legislatura 13
Núm. expedient 270-00005/13
Tipologia tramitació Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
Data obertura 24.05.2022
Núm. registre 61242
Proponents GP Cs
Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient