Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2021
Legislatura 13
Núm. expedient 256-00022/13
Tipologia tramitació Informe fiscalització/memòria d'activitats Sindicatura de C
Data obertura 29.04.2022
Núm. registre 52842
Proponents S. de Comptes
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Coneixement
Data cloenda 16.06.2022
Descriptors Catalunya , control pressupostari , informe d'activitat
Títol definitiu Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2021
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient