Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016
Legislatura 12
Núm. expedient 256-00013/12
Tipologia tramitació Informe fiscalització/memòria d'activitats Sindicatura de C
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 12.09.2018
Núm. registre 16068
Proponents S. de Comptes
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 14.03.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu R0322/XII
Títol definitiu Resolució 322/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00294/12   Veure'n els tràmits