Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, corresponent a l'exercici del 2019
Legislatura 13
Núm. expedient 256-00009/13
Tipologia tramitació Informe fiscalització/memòria d'activitats Sindicatura de C
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 21.10.2021
Núm. registre 19077
Proponents S. de Comptes
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 21.04.2022
Descriptors VERIFICACIO DE COMPTES , CONTROL PRESSUPOSTARI , DEFENSOR DEL POBLE
Núm. expedient definitiu R0328/XIV
Títol definitiu Resolució 328/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, corresponent a l'exercici del 2019
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00332/13   Veure'n els tràmits