Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l'exercici 2014
Legislatura 12
Núm. expedient 256-00004/12
Tipologia tramitació Informe fiscalització/memòria d'activitats Sindicatura de C
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 01.02.2018
Núm. registre 201
Proponents S. de Comptes
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 20.12.2018
Descriptors
Núm. expedient definitiu R0212/XII
Títol definitiu Resolució 212/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, corresponent a l'exercici del 2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00191/12   Veure'n els tràmits