Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics
Legislatura 12
Núm. expedient 253-00007/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució per a encomanar un informe a S Comptes
Data obertura 10.10.2019
Núm. registre 48368
Proponents GP Cs
Fernández Cabezas, Maialen de GP Cs
Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 12.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient