Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues
Legislatura 11
Núm. expedient 253-00001/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució per a encomanar un informe a S Comptes
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 13.01.2017
Núm. registre 47320
Proponents GP CUP-CC
Salellas i Vilar, Benet de GP CUP-CC
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 02.03.2017
Descriptors
Núm. expedient definitiu R0510/XI
Títol definitiu Resolució 510/XI del Parlament de Catalunya, d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient