Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 davant de les ingerències del Govern
Legislatura 12
Núm. expedient 250-01470/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 30.07.2020
Núm. registre 75074
Proponents GP Cs
Navarro Pacheco, Blanca Victoria de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 16.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 davant de les ingerències del Govern
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient