Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per l'Agència Catalana de l'Aigua per a no pagar als ajuntaments pels treballs de millorament dels cursos fluvials
Legislatura 10
Núm. expedient 250-01043/10
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 26.03.2014
Núm. registre 61020
Proponents GP ICV-EUiA
Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Milà i Solsona, Salvador de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió de Territori i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 16.07.2014
Descriptors ajuda pública , pagament , administració local , administració regional , curs d'aigua
Títol definitiu Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per l'Agència Catalana de l'Aigua per a no pagar als ajuntaments pels treballs de millorament dels cursos fluvials
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient