Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l'àmbit econòmic
Legislatura 11
Núm. expedient 250-00997/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 03.05.2017
Núm. registre 58519
Proponents GP Cs
Alonso Ruiz, Matías de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.07.2017
Descriptors Tarragona , promoció d'inversions , Salou , Vila-seca , zona de lleure , pla d'urbanisme , informe , contractació administrativa , oferta i demanda , auditoria , cooperativa agrícola , fallida
Núm. expedient definitiu R0742/XI
Títol definitiu Resolució 742/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l'àmbit econòmic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00702/11   Veure'n els tràmits