Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic de Sitges
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00971/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 19.09.2019
Núm. registre 46213
Proponents GP Cs
Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, Manuel de GP Cs
Castel Sucarrat, Jean de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.06.2020
Descriptors policia autonòmica , programa d'actuació , SITGES
Núm. expedient definitiu R0827/XII
Títol definitiu Resolució 827/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic de Sitges
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00745/12   Veure'n els tràmits