Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
Legislatura 11
Núm. expedient 250-00958/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 04.04.2017
Núm. registre 56055
Proponents Sendra Vellvè, Jordi-Miquel de GP JS
Beltrán García, Susana de GP Cs
Pedret i Santos, Ferran de GP SOC
Nuet i Pujals, Joan Josep de GP CSP
Riera Albert, Carles de GP CUP-CC
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 08.06.2017
Descriptors no-proliferació d'armament , no-proliferació nuclear , destrucció d'armes
Núm. expedient definitiu R0696/XI
Títol definitiu Resolució 696/XI del Parlament de Catalunya, de suport a la prohibició de les armes nuclears
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00656/11   Veure'n els tràmits