Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la transparència del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
Legislatura 11
Núm. expedient 250-00889/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 28.02.2017
Núm. registre 52446
Proponents GP SOC
Moreno Montaña, Raúl de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 19.04.2017
Descriptors PROTECCIO DE LA INFANCIA , TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA , DRETS DE L'INFANT , PROGRAMA D'ACTUACIO , VIOLENCIA SEXUAL , INFANT
Núm. expedient definitiu R0576/XI
Títol definitiu Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'activitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria d'Abús Sexual a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00540/11   Veure'n els tràmits