Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
Legislatura 11
Núm. expedient 250-00873/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 22.02.2017
Núm. registre 51965
Proponents GP SOC
Castillo Rosique, Carles de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 06.07.2017
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient