Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer any de mandat
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00838/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 12.06.2019
Núm. registre 40443
Proponents GP PSC-Units
Pedret i Santos, Ferran de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 16.01.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer any de mandat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient