Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00806/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 10.05.2019
Núm. registre 38092
Proponents GP Cs
Beltrán García, Susana de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 15.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient