Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre l'opacitat de l'agenda del coordinador de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00805/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 10.05.2019
Núm. registre 38091
Proponents GP Cs
Beltrán García, Susana de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 16.01.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre l'opacitat de l'agenda del coordinador de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient