Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la redacció d'un nou pla director urbanístic del Baix Penedès d'acord amb el conveni d'Aarhus i les directives de la Unió Europea sobre participació ciutadana
Legislatura 9
Núm. expedient 250-00786/09
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 13.12.2011
Núm. registre 35354
Proponents GP ICV-EUiA
Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió de Territori i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 18.04.2012
Descriptors pla d'urbanisme , directiva (UE) , programa d'actuació , Alt Penedès , Baix Penedès , urbanisme , participació social
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la redacció d'un nou pla director urbanístic del Baix Penedès d'acord amb el conveni d'Aarhus i les directives de la Unió Europea sobre participació ciutadana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient