Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball a l'arxiu dels jutjats de Vic
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00781/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 12.04.2019
Núm. registre 36373
Proponents GP Cs
Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 31.10.2019
Descriptors ARXIU , DOCUMENTACIO , JURISDICCIO JUDICIAL , VIC
Títol definitiu Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball a l'arxiu dels jutjats de Vic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient