Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres especials de treball
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00770/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 11.04.2019
Núm. registre 36305
Proponents GP Cs
Navarro Pacheco, Blanca Victoria de GP Cs
de la Calle Sifré, Noemí de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 20.11.2019
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres especials de treball
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient