Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la regulació de l'accés i el consum terapèutic del cànnabis
Legislatura 10
Núm. expedient 250-00739/10
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 19.09.2013
Núm. registre 35632
Proponents GP ICV-EUiA
Mena Arca, Joan de GP ICV-EUiA
Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 29.01.2015
Descriptors política sanitària , substància psicotròpica , terapèutica
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la regulació de l'accés i el consum terapèutic del cànnabis
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient