Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència
Legislatura 10
Núm. expedient 250-00670/10
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 09.07.2013
Núm. registre 28078
Proponents GP SOC
Granados Galiano, Eva de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de la Infància
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 10.06.2014
Descriptors aplicació de la llei , infant , jove , centre d'educació vigilada , consignació pressupostària , institució d'utilitat pública , pagament , deute
Núm. expedient definitiu R0698/X
Títol definitiu Resolució 698/X del Parlament de Catalunya, sobre la consolidació dels centres oberts per a infants i adolescents com a servei social
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00628/10   Veure'n els tràmits