Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la conversió del centre d'atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en centre d'atenció continuada i la reconsideració de la reducció del servei d'ambulàncies
Legislatura 9
Núm. expedient 250-00607/09
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 28.07.2011
Núm. registre 16839
Proponents GP SOC
Sabaté Guasch, Josep M. de GP SOC
Capdevila Tatché, Montserrat de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 19.04.2012
Descriptors centre mèdic , servei sanitari , organització sanitària , medicina d'urgència , transport de malalts , Badia del Vallès
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la conversió del centre d'atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en centre d'atenció continuada i la reconsideració de la reducció del servei d'ambulàncies
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient