Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l'atenció i la cura dels menors no acompanyats
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00600/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Data obertura 15.01.2019
Núm. registre 25958
Proponents GP Cs
Valencia Mimbrero, Elisabeth de GP Cs
Vílchez Sánchez, Laura de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de la Infància
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 09.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l'atenció i la cura dels menors no acompanyats
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient