Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Legislatura 12
Núm. expedient 250-00480/12
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 15.11.2018
Núm. registre 21807
Proponents GP PSC-Units
Silva Gallardo, Beatriz de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de la Infància
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 12.03.2019
Descriptors
Núm. expedient definitiu R0303/XII
Títol definitiu Resolució 303/XII del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00275/12   Veure'n els tràmits