Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre l'elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
Legislatura 11
Núm. expedient 250-00378/11
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 27.04.2016
Núm. registre 24652
Proponents GP SOC
Moreno Montaña, Raúl de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 06.07.2016
Descriptors mitjans per a discapacitats , discapacitat físic , ús de les llengües , llengua catalana , administració regional , educació especial , servei educatiu , ensenyament d'idiomes , programa d'ensenyament , aplicació de la llei , potestat reglamentària
Núm. expedient definitiu R0204/XI
Títol definitiu Resolució 204/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'aprovació del reglament de desplegament de la Llei de la llengua de signes catalana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00189/11   Veure'n els tràmits