Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de resolució sobre la posada en marxa de l'oferta formativa del centre educatiu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
Legislatura 9
Núm. expedient 250-00321/09
Tipologia tramitació Proposta de resolució
Tipologia finalització Resolució
Data obertura 30.03.2011
Núm. registre 9224
Proponents GP ICV-EUiA
Camats i Luis, Dolors de GP ICV-EUiA
Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 08.06.2011
Descriptors planificació educativa , centre d'ensenyament , educació preescolar , ensenyament primari , ensenyament secundari , esport
Núm. expedient definitiu R0124/IX
Títol definitiu Resolució 124/IX del Parlament de Catalunya, sobre la posada en marxa de l'oferta formativa del centre educatiu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 290-00114/09   Veure'n els tràmits